Upozorňujeme vlastníky hrobových zařízení na centrálním hřbitově, že při vichřici dne 17.2.2022 došlo k vyvrácení stromu a jeho pádem k poškození některých hrobů v odd. III.

Podle vyjádření pojišťovny, vzhledem k tomu, že za pád stromu může vichřice (živelná pohroma), není možné prokazovat zavinění obce a žádat plnění z odpovědnosti obce. V takovém případě přichází v úvahu jedině plnění z živelného pojištění vlastníka hrobu, pokud je tedy na to majetkově pojištěn.


Pokud by některý vlastník hrobového zařízení i přes to chtěl uplatnit škodu z pojistné smlouvy odpovědnosti města, lze podat individuální žádost na Kooperativa pojišťovna a.s., číslo pojistné smlouvy 8602629586.