Vážení nájemci hrobových míst - milí klienti,

dovolujeme si Vás informovat o postupu při placení nájemného za hrobové místo:

Nájemné a služby spojené s nájmem hrobového místa je možné zaplatit na základě písemně uzavřené nájemní smlouvy, obvykle na 1 rok - 10 let, dle uvážení. Smlouvu s Vámi uzavíráme v kanceláři SVP osobně. Pokud se Vám nehodí návštěva v naší kanceláři, můžeme Vám zaslat smlouvu na Vaši adresu poštou doporučeně ve dvou vyhotoveních. Se smlouvou zasíláme pokyny, jak při uzavírání smlouvy postupovat. Následně nám smlouvu zašlete zpět. Zároveň uhradíte vyčíslené nájemné (podle zvolené délky nájmu) bankovním převodem podle platebních údajů uvedených ve smlouvě.

V naší kanceláři můžete samozřejmě zaplatit v hotovosti nebo platební kartou. V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.