Vážení občané,

dovolte, abychom Vás informovali o uzávěře velké obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně z důvodu již dříve avizované rozsáhlé rekonstrukce.

Ve velké obřadní síni se pohřby budou naposledy konat v pátek 24.9.2021. Po tomto datu bude možné využívat pouze malou obřadní síň s kapacitou 15 sedících účastníků. Pro početnější skupiny Vám organizátoři pohřbů – pohřební služby nabídnou prostory s větší kapacitou na jiném místě.

Po dobu rekonstrukce dojde ke změně – pohřby se budou konat pouze v kalendářní dny čtvrtek a pátek.

Dle smlouvy o dílo předpokládáme dokončení rekonstrukce v termínu do 31.01.2022. Po tomto termínu bude opět možné využívat velkou obřadní síň v pravidelných termínech úterý a pátek.

O případných změnách Vás budeme informovat.

Správa veřejných pohřebišť