Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kolín, archivní fond Archiv města Kolín oznamuje, že byla ukončena digitalizece účetních deníků centrálního hřbitova v Kolíně z let 1891-1946. Digitalizované archiválie jsou nyní přístupné k nahlížení v aplikaci http://ebadatelna.soapraha.cz.