Dne 19.03.2018 schválila Rada města Kolín nový Řád veřejného pohřebiště, který je přístupný na našich webových stránkách v sekci dolumenty a ve vitrínách jednotlivých hřbitovů.