Quod sumus hoc eritis

Co jsme my, budete vy

Zajištění důstojného místa k uctění památky zesnulých a rozloučení s nimi je nejdůležitější činností, kterou vykonává Správa veřejných pohřebišť, zastupující město Kolín v otázkách pohřebnictví. Správa veřejných pohřebišť začala svou činnost od 1.1.2014 a pečuje o veškerý majetek města Kolína na centrálním hřbitově v Kolíně V a hřbitově v Sendražicích. Zároveň vykonává i správu veřejných pohřebišť, která je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti. Tuto činnost rovněž vykonává po dohodách s římskokatolickou farností Kolín na hřbitově v Zibohlavech a na hřbitově v Kolíně V, jehož vlastníkem je Sbor českobratrské církve evangelické. Sídlo Správy veřejných pohřebišť je v tradičních prostorech obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně V, které byly na sklonku roku 2013 částečně zrekonstruovány pod patronací 1. místostarosty města Kolína Mgr. Tomáše Růžičky. Věříme, že Správa veřejných pohřebišť bude vám, všem občanům, poskytovat kvalitní služby a zázemí v nelehké chvíli loučení se s vašimi blízkými. Správa veřejných pohřebišť je i jediným partnerem pro pohřební služby, kamenictví a další podnikatelské subjekty spojené s pohřebnictvím.